Stort grattis säger vi till följande som har genomfört hela utbildningen Beställarkompetens hållbarhet, samt ett godkänt kunskapstest, och nu blivit diplomerade "Hållbara byggherrar":

Mattias Ejnestrand, LKAB
Fanny Nyberg, Umeå kommun
Maria Sandström, Umeå kommun

Utbildningen omfattar fem kursmoduler á 6 kurstimmar, samt ett kunskapstest med frågor om samtliga områden. För diplomering krävs deltagande på samtliga fem kursmoduler, samt godkänt kunskapstest.

Kursmoduler
Modul 1 - Minskad miljöpåverkan
Modul 2 - Kvalitetssäkring
Modul 3 - Material
Modul 4 - Digitalisering
Modul 5 - Organisation och management

> Läs intervju med Mattias Ejnestrand om hans upplevelse av utbildningen


Vill du också diplomera dig som "Hållbar byggherre"?

> Läs mer om hela utbildningen här

Publicerad
Senast uppdaterad