Catharina Elmsäter Svärd, VD Byggföretagen och Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

PQi - Project Quality Index, är resultatet av sex års utvecklingsarbete som Binosight har drivit tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna. PQi är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt.

Nu har även Byggföretagen tecknat avtal med Binosight för sina medlemmar och PQi kommer också att bli tillgängligt för de entreprenörer som är anslutna till Byggföretagens kvalitetsledningssystem BKMA.

"Vi är väldigt glada över att även Byggföretagen ansluter sig till PQi. Branschen står inför stora utmaningar. Det är inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart. Alla känner till problemen med kvalitetsbristkostnader, men ingen part känner att man kan lösa dem ensam. Det duger inte längre att peka på att ansvaret är ”någon annans”. Ansvaret är vårt gemensamma – beställare, entreprenörer och konsulter. Det är i våra projekt felen uppstår och ingen annan kommer att lösa det åt oss."

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna

Läs hela pressmeddelandet

Publicerad
Senast uppdaterad