Nu kan du ta del av det inspelade webbinariet och presentationerna.

Se inspelning här

Under webbinariet fick vi ta del av vilken nytta och vilka vinster man kan göra genom att använda sig av den sedan 10 år beprövade branschstandarden "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst). En smart digitalisering som med en enhetlig kravställan, genom alla led av bygglogistikkedjan, skapar bättre förutsättningar för att kunna uppfylla hållbarhetskraven och samtidigt öka produktiviteten och transparensen i verksamheten.

Arbetsmetoden är ett stort stöd till den som arbetar med planering, upphandling, projektledning, ekonomistyrning, miljöredovisning och har behov av förenklad tillgång till kvalitetssäkrad affärs- och miljödata i projekten.

Med rätt verktyg och arbetsmetoder kan man:
• frigöra tid och spara stora kostnader i verksamheten
• förenkla arbetet med att administrera och följa upp byggupphandlingar
• få bättre planering, styrning och kontroll av byggprocessen och dess kostnader
• få faktabaserad datakvalitet och produktionsstatistik i realtid

Webbinariet avslutades med frågor och diskussioner kring hur skapar vi en neutral samverkansplattform för att implementera Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard nationellt.

Föreläsare

Klicka på respektive föreläsare för att komma direkt till deras föreläsning i inspelningen.

Tommy Lenberg, Byggherrarna (Moderator)
Fredrik Bergman, Stockholms stad
Anders Forsberg, CLOSER/Lindholmen Science Park
Johan Andersson, Stockholm stad
Peter Sundgren, f.d. NCC

Presentationer


Rekommenderade filmer i ämnet

Den 22 juni genomförde Lindholmen Science Park, tillsammans med Byggherrarna, en hearing på temat "Bygglogistik och värdeskapande" med talare från samhälle, näringsliv och akademi. Hela Hearingen spelades in och finns att se i sin helhet här:

> Hearing Synka Mera - Bygglogistik och värdeskapande

Övriga filmtips


Mer information och kontakt

Mer om branschstandarden "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst) hittar du på BEAst webbplats.

Har du frågor kring BEAst eller vill veta mer om arbetet med att implementera en neutral samverkansplattform nationellt, kontakta gärna nedanstående.

Rikard Larsson, VD på BEAst
E-post: rikard@beast.se
Tel: 070-890 32 76

Anders Forsberg, Lindholmen Science Park
E-post: anders.forsberg@lindholmen.se
Tel: 070-938 83 68


Publicerad
Senast uppdaterad