Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Vi välkomnar Hemsö som stor och professionell aktör inom samhällsbyggandet till vårt gemensamma arbete med att stärka och utveckla byggherrerollen.

Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna.
Hemsö ny medlem i Byggherrarna

Läs mer om Hemsö
Ta del av intervju med Anna Marand
Se Byggherrarnas samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad