Byggherrarna, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Transportföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Sveriges Allmännytta, Måleriföretagen och Säkerhetsföretagen skriver:

Sund konkurrens är en ödesfråga. Via vårt gemensamma bolag ID06 får vi rapporter om oseriösa företag som bryter mot olika lagar och regler. Vi får även information om falska pass och uppehållstillståndskort.

Syftet med att systematisera fler kontroller genom API:er från myndigheter är enligt undertecknarna att skydda de seriösa företagen och säkerställa att samtliga anställda arbetar under korrekta villkor.

Det ska vara lätt att göra rätt. Identifierade brister utnyttjas av oseriösa aktörer som med låg risk för upptäckt och låg straffpåföljd utför bedrägerier i Sverige.

ID06 lanserades 2006 i syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Sedan dess har verksamheten vuxit och 2016 blev ID06 AB ett fristående, icke vinstutdelande bolag.

Organisationerna vill:

  • Inhämta uppgifter kopplat till Migrationsverket: Säkerställa individers rätt att vistas och arbeta i Sverige och detta ska kunna motkontrolleras automatiskt via Migrationsverket.
  • Inhämta uppgifter kopplat till Skatteverket: Säkerställa att en anställd faktiskt är anställd av sin arbetsgivare och att skatter och avgifter har erlagts korrekt. Säkerställa vilket medborgarskap en individ har (via SPAR).
  • Inhämta uppgifter kopplat till Arbetsmiljöverket: Säkerställa information om utstationering med korrekt angiven identitet och adressangivelse. Hjälpa företag med utstationering som ombud där ID06 redan kontrollerat identitet och företag.
  • Inhämta uppgifter kopplat till Försäkringskassan: Kunna motkontrollera A1 intyg. Det får närmast betraktas som osunt att det inte motkontrolleras var sociala avgifter erläggs för en individ eller om det överhuvudtaget erläggs avgifter. Det är alltför lätt som oseriös aktör att konkurrera genom att inte betala avgifter och det är alltid den enskilde individen som drabbas.

Läs hela skrivelsen på Byggföretagens webbplats.


Publicerad
Senast uppdaterad