Vi börjar nu på allvar se konsekvenserna av hur förändringar i klimatet påverkar djur och natur, människor och samhällsinfrastruktur globalt. Det börjar bli bråttom och vi behöver höja tempot i arbetet med att minska klimatavtrycket från vår bransch, säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Arbetet med att uppgradera färdplanen pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonollutsläpp.

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Byggherrarna, Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna och Trafikverket.

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.

Den 4:e oktober genomförs en workshop för att förankra arbetet i uppgraderingen med samtliga aktörer som står bakom färdplanen.


Ta del av Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn

Publicerad
Senast uppdaterad