Från och med den 27 november kommer de särskilda villkoren, som har tagits fram i samverkan mellan bankerna och branschföreningar i bygg- och fastighetsbranschen, att tillämpas på nya krediter som offereras. De nya kraven innebär att beställare och byggbolag måste ha nödvändiga kontroll- och uppföljningssystem över de leverantörer som tillåts bedriva verksamhet på en byggarbetsplats.

Byggherrarna har idag tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännytta och Rättvist byggande gått ut med ett gemensamt pressmeddelande om bankernas initiativ Hållbar byggbransch. Målet med initiativet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund byggbransch fri från kriminalitet och fusk. Initiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar.

Ta del av pressmeddelandet här


Läs mer om bankinitiativet Hållbar byggbransch


Publicerad
Senast uppdaterad