En givande utbildning med intressanta föreläsningar och diskussioner kring ledarskap och säkerhetskultur, där alla delade med sig av sina erfarenheter och tankar.
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Byggherrarna ser positivt på att det nu finns en branschgemensam utbildning för säkerhetsledarskap och hoppas att den inspirerar fler att fokusera på sitt säkerhetsledarskap och fortsätta utveckla sin säkerhetskultur, både inom sina organisationer och i specifika projekt.

Läs mer om utbildningen på Håll Nollans webbplats


Publicerad
Senast uppdaterad