Under sex årtionden har Byggherrarna verkat för byggherrars gemensamma intressen, varit en plattform för kunskapsutbyte och en drivande kraft för att stärka byggherrens centrala roll som viktig aktör i samhällsbyggandet och förändringsagent för branschen.

Det blev en dag fylld av insikt och inspiration då vi lyssnade på föredrag som spände över tidigare, nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter. Vi vet att samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar, men genom gemensamt arbete kan vi tillsammans driva på för positiv förändring och framtidens hållbara samhällsbyggande. Ett stort tack till våra engagerade medlemmar som var med och bidrog med era kloka tankar. Det känns hoppfullt för framtiden!

Ett speciellt tack till våra inspirerande talare Jan Lundgren, Peter Larsson, Åsa Hedenberg, Ulrika Geeraedts, Peter Wass, Stefan Engdahl, Tobias Nordström samt moderator Anna-Karin Nyman.

Nu ser vi fram emot ytterligare 60 år!

Läs mer om årets Byggherredag här


Publicerad
Senast uppdaterad