En byggherre kan överlåta sitt ansvar beträffande arbetsmiljön till en uppdragstagare. Entreprenören ansvarar då för arbetsmiljön avseende planering, projektering och/eller utförande.

Avtalsmall för överlåtelse av arbetsmiljöansvar:

Avtalsmallen är framtagen av Byggherrarnas arbetsmiljögrupp tillsammans med våra jurister. För information och frågor, kontakta föreningens advokat Nicklas Björklund.


Publicerad
Senast uppdaterad