Utförandeentreprenad enligt AB 04

Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad. AB 04 kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Kontraktsformulär för utförandeentreprenad på fast pris respektive löpande räkning återfinns på BKKs webbplats. De finns även i engelska versioner.

AB 04 på engelska
Standardvillkoren AB 04 finns även i engelsk översättning – General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and Building Services AB 04. Häftet finns att köpa hos Svensk Byggtjänst.

Totalentreprenad enligt ABT 06

ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som utförs på totalentreprenad, dvs då entreprenören svarar för projektering och utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad. ABT 06 kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Kontraktsformulär för totalentreprenad på fast pris respektive löpande räkning återfinns på BKKs webbplats. De finns även i engelska versioner.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad