ABK 09 är avtalsvillkor vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och kan åberopas för uppdrag inom alla teknikområden från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna kan förutom för projekteringsuppdrag även användas vid andra typer av konsultuppdrag, exempelvis utredning, projektledning, byggledning och besiktning. ABK 09 kan beställas hos Svensk Byggtjänst.

Kontraktsformulär finns att hämta på BKKs webbplats.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad