Den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regelverk i kraft. Lite förenklat innebär den nya strukturen att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Syftet med regelförnyelsen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

Reglerna uppges i stor omfattning ha samma innehåll som tidigare, men med undantag för de föreskrifter som riktar sig direkt till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det har det förts in nya krav som förtydligar ansvar och uppgifter, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen. Då regelförändringen kan påverka byggherrens roll är det viktigt att förbereda sig i god tid för att anpassa sig till det nya regelverket.

Med anledning av detta har Byggherrarna, i samarbete med Kilpatrick advokatbyrå, utarbetat en vägledning om innehållet i det nya regelverket.

Ladda ner vägledningen här:


Publicerad
Senast uppdaterad