Det pågående kriget i Ukraina är en av de värsta konflikterna i Europa sedan andra världskriget. Förutom det mänskliga lidandet som kriget självfallet innebär får detta även följdverkningar vilka bland annat innebär ökade drivmedelspriser, leveransstörningar och annan påverkan på svenska bygg- och anläggningsprojekt.

Byggherrarna har därför tagit fram en vägledning om hur detta krig ska förstås i en entreprenadjuridisk kontext. Eftersom vägledningen ansluter till Byggherrarnas vägledning från år 2021 om ökade materialpriser bör dessa två dokument läsas ihop.

Ladda ner vägledningen om hantering av krig i entreprenadkontrakt

Publicerad
Senast uppdaterad