Arbetsgruppen har tagit fram två vägledningar med AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på konsult- och entreprenörsledet:

Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete.

Arbetsgruppens medlemmar

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande
Anna Källgården, Statens fastighetsverk
Robert Madrusan, Skandia Fastigheter
Kerstin Paulson, Locum
Lukas Rozenau, Kilpatrick Townsend Advokatbyrå


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande i arbetsgruppen

Publicerad
Senast uppdaterad