Arbetsgruppen har tagit fram två vägledningar med AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på konsult- och entreprenörsledet. Vägledning och AF-texter avseende arbetsmiljöhänsyn för upphandling av konsulter vid planering och projektering och Vägledning och AF-texter avseende arbetsmiljöhänsyn för upphandling av entreprenörer. Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete

Arbetsgruppens medlemmar

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande
Anna Källgården, Statens Fastighetsverk
Robert Madrusan, Skandia Fastigheter
Kerstin Paulson, Locum
Lukas Rozenau, Kilpatrick Townsend


> Läs intervjun med Saga Hellberg från 2019 (tidigare sammankallande)


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande i arbetsgruppen

Publicerad
Senast uppdaterad