Arbetsmiljögruppen Byggherrarna
Lukas Rozenau (Kilpatrick), Johanna Hörstedt, Kerstin Paulsson, Saga Hellberg och Anna Källgården. Marcus Törnkrantz saknas på bilden.

Under 2018 och 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram en vägledning och nya AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på projekteringsledet. Vägledningen finns under egen flik. Under 2020 arbetar gruppen med en motsvarande vägledning för upphandling av entreprenörer. Arbetsmiljöverkets stora remiss kommer att besvaras. Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete.

Arbetsgruppens medlemmar

Anna Källgården, Stockholms Hamnar
Robert Madrusan, Skandia Fastigheter

Kerstin Paulson, Locum

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus
Saga Hellberg, Byggherrarna, sammankallande

> Läs intervjun med Saga Hellberg, 29 november 2019


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Saga Hellberg, branschutvecklare Byggherrarna
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad