Arbetsmiljögruppen har till uppgift att, på uppdrag av Byggherrarna, övervaka och hantera arbetsmiljöfrågor relaterade till byggherrerollen. Gruppen är ansvarig för att formulera och förbereda remissvar inom arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, samt utarbeta vägledningar och mallar utifrån det ansvar som vilar på byggherren.

Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete.

I högermenyn finner du användbar information om arbetsmiljö med koppling till byggherrerollen, samt praktiska verktyg och vägledningar framtagna av arbetsgruppen.


Arbetsgruppens medlemmar

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande
Anna Källgården, Statens fastighetsverk
Robert Madrusan, Skandia Fastigheter
Kerstin Paulson, Locum
Rebecca Magnusson, Trafikverket
Lukas Rozenau, Kilpatrick Advokatbyrå


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus, ordförande i arbetsgruppen


Publicerad
Senast uppdaterad