Uppföljning av arbetsmiljöindikatorer
Uppföljning av arbetsmiljöindikatorer

För att man som byggherre ska kunna synliggöra och följa upp arbetsmiljöarbetet i sina byggprojekt och även se om olyckorna går mot noll behöver man mäta vad som sker i projekten. Att införa arbetsmiljöindikatorer och att sätta målvärde för dessa är ett bra verktyg/process.

Håll Nollans arbetsmiljöguide för arbetsmiljöindikatorer

Guiden är ett stöd för att kunna mäta och följa upp arbetsmiljöindikatorer. Den möjliggör även att branschen kan jämföra statistik för bland annat olyckstal genom att föreslå gemensamma beräkningsmetoder för framtagning av arbetsmiljöindikatorer. Som beställare kan man också jämföra byggbolagens statistik och få fram om den är jämförbar vid till exempel upphandling.

Ta del av arbetsmiljöguiden

PQi - Project Quality index

Att mäta är att veta! PQi är ett molnbaserat verktyg som används för att mäta projektkvalitet och säkerhetsklimatet på byggarbetsplatsen. Ett verktyg som kan användas för att agera proaktivt innan olyckan har varit framme. Mätmodellen och verktyget är ett utvecklingsarbete mellan Byggherrarna, Binosight och forskare vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer om PQi


Arbetsgruppen kommer att fortsätta utvecklingen av indikatorer. Har du synpunkter, frågor eller kanske något förslag på indikator ni använder och som du vill dela med dig av? Tveka inte att höra av dig till kansliet eller någon i arbetsgruppen.

Publicerad
Senast uppdaterad