Statistik

Byggherrarna planerar framöver att följa upp några indikatorer bland medlemmarna. Även Håll Nollan har gett ut en Guide med indikatorer som ska följas upp.

AFA försäkringar

Rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro
Arbetsskaderapporten

Arbetsmiljöverket

Statistikdatabasen

Byggföretagen

Statistik arbetsmiljö

Publicerad
Senast uppdaterad