Vägledningar för upphandling

Arbetsgruppen har tagit fram två vägledningar med AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på konsult- och entreprenörsledet:


Avtalsmall överlåtelse av arbetsmiljöansvar

En byggherre kan överlåta sitt ansvar beträffande arbetsmiljön till en uppdragstagare. Entreprenören ansvarar då för arbetsmiljön avseende planering, projektering och/eller utförande. Arbetsmiljögruppen har tagit fram en avtalsmall som du kan ladda ner här:


Publicerad
Senast uppdaterad