Under dagen finns det tillfälle att nätverka med andra byggherrar, lyssna på intressanta föredragshållare och delta i diskussioner. Dagen avslutas med mingel och en trevlig middag!

Här kan du läsa korta sammanfattningar från våra senaste Byggherredagar: