Den 29 mars samlades vi på Brygghuset konferens i Stockholm för att genomföra årets Byggherredag. Här hittar du presentationerna och foton från dagen.

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, startade dagen med att göra en tillbakablick på förra årets Byggherredag, då fokus låg på arbetslivskriminalitet, ekonomisk brottslighet och osund konkurrens. Mycket har hänt sedan dess och nu ser vi att många av de initiativ som Byggherrarna har varit med och drivit börjar att ge resultat.

Vår omvärld förändras och påverkar oss i många avseenden. På årets Byggherredag tittade vi på hur digitalisering, återbruk och cirkularitet tillsammans med ett nytt regelverk, skapar möjligheter till ett mer innovativt, resurseffektivt och hållbart byggande. Digitalisering, cirkularitet och återbruk hänger ihop. För att ska vi utveckla ett hållbart byggande måste vi ha korrekt data till underlag för våra beslut, från tidiga skeden till produktion och förvaltning. Som byggherrar har vi en viktig roll att som kompetent beställare och kravställare driva på utvecklingen av digitaliseringen. Vi kan inte förvänta oss att byggbranschen kommer att ta initiativ om vi inte ställer krav. Vilket också innebär att vi måste börja med att höja vår egen digitala mognad.

Vi startade upp dagen med att låta experter inom digitalisering berätta mer om varför vi behöver digitalisera och framförallt hur och vad vi bör ställa krav på gällande digital livscykelinformation för att vi ska lyckas med ett resurseffektivt byggande.

Marcus Bengtsson, senior digitaliseringsstrateg, Sweco / BIM Alliance startade med att berätta om varför vi behöver förflytta oss från analogt till digitalt. Omvärlden förändras och det ställs större krav på rapportering och behovet av spårbarhet och att kunna fånga och säkra miljödata ökar. Men hur gör vi det? Och kan vi verkligen förvänta oss data om vi levererar analoga krav? Marcus gav oss en värdefull genomgång över vilka verktyg som finns idag och hur och vad vi bör kravställa för att få bättre information.

Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare Nationella Riktlinjer och projektledare AI Arena samt BIM Alliance, fortsatte att berätta om digitaliseringens möjligheter och morgondagens nya arbetsmetoder. Vi fick mycket bra och konkreta exempel på hur man kan dra nytta av digitalisering och vilken förtjänst man kan göra i form av tidsbesparing, ökad lönsamhet och hur det kan förenkla vid planering, projektering och förvaltning av projekt. Ann-Kristin gav oss en bra genomgång av Nationella Riktlinjer, en digital plattform som man kan använda som stöd och vägledning vid kravställning av digital information, och vi fick också en inblick i hur digitala tvillingar och AI kan vara ett stort stöd vid samhällsplanering.

Anders Forsberg, Innovation Deployment Officer Government Affairs, Lindholmen Science Park / CLOSER tog nu vid och fortsatte att prata om hur vi skapar resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelning. Vi fick en "reality check" i siffror på hur stort resursslöseri vi har i Sverige i form av byggavfall som är 3 ggr så stort som vårt hushållsavfall. Digitalisering är en nödvändighet för att kunna öka spårbarheten och få kontroll över materialflöden, så vi kan ställa om från ett linjärt till cirkulärt byggande. Miljönytta, samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand, men förutsätter ett livscykelperspektiv och en delvis ny verktygslåda.

Staffan Bolminger och Saskia Tegnell på FOG Innovation, projektledarna från det strategiska Smart Built Environmentprojektet "Byggherrelyftet", presenterade sitt resultat i form av den nylanserade "Digitaliseringsradarn för byggherrar" - ett nytt verktyg som mäter den digitala mognaden i en byggherreorganisation. De delade med sig av sina insikter från projektet och vi fick en chans att få testa verktyget live. Verktyget är ett bra första steg för att få en indikation på vart man som organisation befinner sig i sin egna digitala mognad.

Ajdin Kurtovic verksamhetsutvecklare digitalisering på Vöfab, som var en av de byggherrar som deltog i Byggherrelyftet, delade med sig av sina insikter och erfarenheter från projektet. Digitaliseringsradarn har varit en bra start för dem att komma igång med sin egen digitalisering, då man behöver veta vad man har att utgå ifrån för att kunna ta fram en bra digitaliseringsstrategi. Vi fick bra konkreta tips på hur man kan göra för att få sin organisation redo och komma igång med sin digitaliseringsresa. Han tryckte också på vikten av att ledningen i en organisation behöver förstå vilka resurser som krävs och hur viktig deras stöttning är för att kunna sätta gemensamma mål. Digitaliseringsexperter i all ära - men man behöver få med sig hela organisationen på resan.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, fortsatte med att prata om lönsamheten av återbruk. På Vasakronan har man inget traditionellt hållbarhetsarbete utan driver hela verksamheten hållbart - vilket är en stor skillnad! Man behöver integrera hållbarhetsfrågorna genom hela organisationen. Det råder sällan några tvivel om vilka lönsamhetsmål en organisation har, varför ska det vara annorlunda med hållbarhetsmål? På Vasakronan har man lagt ner mycket arbete på att ta fram faktiska siffror på vad det kostar att bygga nytt i jämförelse med att använda befintliga byggnader och material. Vi vet nog alla att återbruk är lönsamt, men kanske inte har förstått riktigt HUR lönsamt. Anna gav oss en rejäl "ögonöppnare" med sina konkreta exempel på hur stora besparingar man faktiskt kan göra med återbruk och cirkulärt byggande.

Vidare i programmet berättade Tommy Lenberg, i sin roll som ordförande i Samhällsbyggandets Regelforum, om det nya förändrade regelverket. Målet med Boverkets nya byggregler, som går ut på remiss under våren 2023, är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet. Den nya regelmodellen är tänkt att öka frihetsgraden för innovativa lösningar för att kunna möta de utmaningar som sektorn står inför. Den 20 april bjuder Regelforum in till en digital konferens på temat "Tillsammans utvecklar vi framtidens byggregler". Missa inte det!

Nicklas Björklund Kilpatrick Townsend, Magnus Sjöberg Trafikverket och Gustav Lidegran Region Stockholm, tre av de sju byggherreledamöterna i BKK som under flera års tid arbetat med revideringen av standardavtalen AB/ABT, avslutade dagen med dela med sig av sina erfarenheter från revideringsarbetet.


Presentationer och foton från dagen

Presentationer och övrig information
Se foton från dagen
Program Byggherredagen 2023


Och tack till våra utställare!

Binosight fanns på plats och informerade om ytterligare ett viktigt digital verktyg som hjälper till att minska risken i projekt. PQi - Project Quality Index, ett verktyg som mäter projektkvalitet och är utvecklat tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet.
Läs mer om PQi på Binosights webbplats

Svenskt Projektforum är en ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher. De arbetar för att stärka projektverksamhetens roll och utveckla projektledning som yrke, genom att vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte och främja ledarskap, forskning och utbildning i projektsektorn. De certifierar även projektledare enligt IPMA:s system.
Läs mer om Projektforum


Årsstämma och ny styrelse

På förmiddagen innan konferensen genomfördes Byggherrarnas årsstämma, där den nya styrelsen valdes.

Vi hälsar våra nya ledamöter Jonas Schneider, vd, Familjebostäder och Nicklas Walldan, chef utveckling - teknik och fastighet, Vasakronan varmt välkomna till styrelsen! Vi ser fram emot att få med deras kunskaper och erfarenheter i vårt framtida styrelsearbete.

Vi vill även tacka våra två avgående ledamöter Anette Sand, SandPartner (f d Stockholmshem) och Ronald Bäckrud, Vasakronan, för flera års förtjänstfulla insatser i Byggherrarnas styrelse. Anette kommer nu istället att ta över Lars Åkerstedts plats i valberedningen.

Tack för ert engagemang och goda arbete!

Övriga styrelseledamöter sitter kvar även nästkommande år.

Se Byggherrarnas styrelse verksamhetsår 2023 - 2024


Publicerad
Senast uppdaterad