Nätverket är ett samarbete mellan branschen, Byggherrarna och Energimyndigheten.

Nätverket BeBo har i uppgift att:

  • Ligga i framkant vad gäller energieffektivisering i flerbostadshus
  • Prova och demonstrera ny energieffektiv teknik och nya metoder
  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova och demonstrera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar
  • Genomföra teknikupphandlingar
  • Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten, och andra myndigheter, inom gruppens kompetensområde

Nätverket har funnits sedan 1989 och finansieras av Energimyndigheten. Nätverket koordineras av WSP. Byggherrarna stöttar nätverket med kommunikation.

> Läs mer på BeBos webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad