Nätverket är ett samarbete mellan branschen, Byggherrarna och Energimyndigheten.

Nätverket Belok har i uppgift att:

  • Ligga i framkant vad gäller energieffektivisering i lokalfastigheter
  • Prova och demonstrera ny energieffektiv teknik och nya metoder
  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar
  • Genomföra teknikupphandlingar
  • Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten, och andra myndigheter, inom gruppens kompetensområde

Nätverket koordineras av CIT Energy Management. Byggherrarna stöttar nätverket med kommunikation.

> Läs mer på Beloks webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad