Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Krav i Boverkets Byggregler, på energianvändningen och redovisning av uppmätta värden, gav upphov till behovet av en objektiv och standardiserad modell för överenskommelse om energianvändningen i en byggnad.

Det är också ett viktigt hjälpmedel i en byggprocess där byggherre ställer skarpare krav på energianvändningen än att klara BBR-kraven. Utgångspunkt är ett avtal mellan byggherre och entreprenör. Som hjälp att på ett enhetligt sätt ta hänsyn till brukarnas påverkan i energiberäkningar ingår rapporter med väl underbyggd information om brukarindata i Svebys material. Det ingår även material som riktar sig till verifieringsskedet, med information om strategiska mätpunkter och hur korrigering för eventuella avvikelser bör utföras.

Dokument och hjälpmedel

Dokument och hjälpmedel går att ladda ner kostnadsfritt från webbplatsen och är fria att använda i arbetet med att komma överens om och verifiera sin energianvändning. De är dock copyrightskyddade mot att användas utan hänvisning i andra rapporter, då krävs tillstånd från Sveby.

På webbplatsen finns mera information om Sveby och hur materialet kan användas, där går att ställa frågor och att ladda ner alla hjälpmedel och dokument kostnadsfritt.

> Läs mer på Svebys webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad