"En stor anledning till att sektorn har svårt att utvecklas är att vi inte kunnat mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. Utan mätetal kan vi inte förstå sambanden. Vi pratar ofta om brister i produktkvalitet, och visst det är ju ofta där kvalitetsbristkostnaderna visar sig. Men vi måste inse att fel i produkten egentligen orsakas av en annan typ av kvalitetsbrister; brister i hur våra byggprojekt planeras, genomförs och följs upp. Detta kan vi nu äntligen mäta med hjälp av PQi. Det innebär också att vi kan premiera dem som driver projekt av verifierat hög kvalitet och lära av dem."

Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Fakta om utmärkelsen "PQi - Utmärkt projektkvalitet"

PQi ger byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts med PQi under det senaste året. PQi ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.

”PQi – Utmärkt projektkvalitet” ges till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande. Varje nominerat projekt genomgår en kvalitetskontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight AB.