I denna tematidning låter vi spännande branschpersoner dela med sig av erfarenheter, kloka insikter och handfasta råd som hjälper dig förbättra dina projekt. Alla brinner de för en effektivare och mer hållbar byggsektor. Byggherrarna har medverkat till framtagning av de verktyg och metoder du behöver i ditt eget förbättringsarbete. Läs och låt dig inspireras av Boverkets generaldirektör, forskare, projektchefer, projektledare och många andra.

Den tryckta bilagan har medföljt tidningen Byggvärlden den 10 mars 2021.


Nedan finns samtliga artiklar från tidningen Tema Projektkvalitet.

Är det nu det händer?

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, om varför vi ska sluta skylla på varandra och istället samverka för att möta branschens utmaningar.


Stockholmshem har en samlad bild av alla sina ombyggnadsprojekt

Stefan Ljungberg, chef ombyggnad på Stockholmshem, tipsar om vad man ska tänka på när man börjar kvalitetsmäta sina projekt.


PQi är en del av Gavlefastigheters systematiska kvalitetsarbete

Emma Björkenstam, byggchef på Gavlefastigheter, berättar varför de kvalitetsmäter alla sina projekt.


Kundnöjdhet och lönsamhet går hand i hand i Fabeges projektverksamhet

Klas Holmgren, chef Projekt och Förädling på Fabege, om hur mätning av projekt ökar kundnöjdheten och trimmar kostnaderna.


Man kan inte gissa sig fram till bättre projekt

Erik Dahlström, chef för nybyggnad på Fabege, om varför man arbetar med kvalitetsmätning i alla större projekt och den nytta mätningarna ger.


Kommunikation – nyckeln till framgångsrika projekt

Tomas Holmér, projektchef på NCC, om hur kvalitetsmätning kan användas för att förbättra kommunikationen i projekten.Boverket välkomnar branschens nya verktyg för projektkvalitet

Anders Selvgren, Boverkets generaldirektör, om varför projektkvalitet är en stor hållbarhetsfråga.


Satsa på projektkulturen – en lönsam investering

Sten Philipson, professor i etik och värdeforskning, förklarar varför det lönar sig ekonomiskt att satsa på att förbättra projektkulturen.


Projektkultur och säkerhetskultur – hur hänger de ihop?

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, förklarar varför vi måste förbättra projektkulturen om vi vill öka säkerheten på våra byggen.


Mer bygge för pengarna

Mikael Anjou om varför beställarna behöver bli mer involverade i sina byggen och kontinuerligt mäta den kvalitet de får.Så föddes branschens nya verktygför kvalitetsmätning av byggprojekt

Thomas Samuelsson, Vd på Binosight AB, om resan mot PQi som ny branschstandard för att mäta projektkvalitet.


PQi-modellen ger dig nyckeltal för kvaliteten på dina projekt

Nu kan du få nyckeltal som beskriver kvaliteten på hur projektet fungerar. Något du behöver för att leverera rätt kvalitet, i tid och inom budget.


Världens första automatiserade verktyg för att mäta projektkvalitet

Att starta kvalitetsmätning av ett byggprojekt tar fem minuter. Sedan sker mätning och rapportgenerering automatiskt.


PQi – ett bra exempel på samverkan mellan forskare och näringsliv

Per Erik Eriksson och Johan Larsson vid Luleå tekniska universitet förklarar varför forskare och företag behöver samverka tidigt i innovationsprojekt.


Skapa bättre affärer med ny ISO-standard för samverkan

Märit Bodaxell och John Thorsson om varför ISO 44001, den nya standarden för samverkan, är så viktig och efterlängtad.Samverkan är ingen tjänst man köper

Anna Kadefors, professor på KTH om hur man får samverkan i byggprojekt att fungera. Och varför ekonomiska incitament inte alltid är den starkaste drivkraften.


Med mätning slipper man famla i mörkret

Mikael Stål, diplomerad samverkansledare på Prifloat Consulting, om varför man bör mäta samverkansprojekt redan från start.PQi – ett vasst verktyg i projektledarens verktygslåda

Jörgen Senyk, senior projektledare på WSP, om varför projektledare kan ha stor nytta av att kvalitetsmäta sina projekt.Har du en realistisk syn på din projektportfölj?

Rikard Dahlström, senior konsult på WAADE, om hur PQi kan hjälpa projektorganisationer till större självinsikt och stötta deras utveckling.


Utveckling kräver att man vågar testa och misslyckas

Fredrik Kassmo och Lars Jacobi, på managementkonsultbolaget Centigo, om varför så många förändringsprojekt misslyckas och vad man bör tänka på.


5 tips för framgångsrik kvalitetsmätning

Managementkonsulten Centigos bästa tips till dig som vill börja mäta din projektverksamhet med PQi.PQi gjorde det enkelt att mäta kvaliteten i alla projekten

Martin Ullgren, projektchef på Regionfastigheter Dalarna, om hur alla bitar föll på plats när man började mäta alla sina projekt med PQi.


Publicerad
Senast uppdaterad