Bra kommunikation i projekten är en nyckel till framgång anser Tomas Holmer, projektchef på NCC, här tillsammans med Elsa Häggström

Som stöd använder projektet också PQi för att fånga upp och åtgärda avvikelser löpande.

‒ Det dyker alltid upp lite nytt i mätresultaten, även i de projekt man har bra koll på. I det enskilda projekt tycker jag att det är fritextkommentarerna som tillför störst värde. Men på organisationsnivå är betygen viktigare då de samlar erfarenheter och lärande över tid, säger Olle Lewenhaupt, extern projektledare för Fabege.

Att lita på mätresultaten

Tomas Holmér resonerar kring frågan om man verkligen kan lita på svaren från kvalitetsundersökningarna.

‒ Jag har under åren medverkat i kvalitetsmätning i många projekt och tycker att mätresultaten överlag motsvarat min egen bild av hur projektet verkligen fungerar. När då ett resultat sticker ut och överraskar mig så känns det därför trovärdigt att detta faktisk är ett riktigt problem som vi behöver titta närmare på. Mätningarna är nyttiga för oss som entreprenör, menar han.

Mätningarna är viktiga även för oss entreprenörer

‒ Jo så är det, flikar Olle in, men det ställer krav på ledningsgruppen att inte agera på fel frågor. Man behöver förstå vad som döljer sig bakom resultaten och inte instinktivt agera utan att först analysera. Det finns även ett annat viktigt värde av mätningarna och det är att ju mer vi lyfter problemen desto mer medvetna blir vi.

Kompetens inom kommunikation – en bristvara i byggprojekt

‒ Viktigast av allt i projektet är kommunikation, tycker Tomas. Kompetens inom kommunikation är den stora bristen i byggprojekt generellt. Men det är med kommunikation vi skapar delaktighet och engagemang. Vissa sätter upp en affisch på bygget och tror de har kommunicerat, vilket de givetvis inte alls har. Genuint intresse, ärlighet och tydlighet måsta prägla all kommunikation. Vi måste också våga låta våra underentreprenörer ställa krav på oss. För att vi ska kunna ställa krav måste vi även fullgöra våra egna åtaganden. Annars fungerar det inte, slår Tomas fast.

Publicerad
Senast uppdaterad