Kvaliteten på projekten påverkar vår lönsamhet säger Klas Holmgren, chef för Projekt och Förädling

Fabege är en av landets största fastighetsägare med 1,2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta. Årligen investerar företaget cirka 2,5 miljarder kronor i projekt inom Stockholmsområdet.

Klas Holmgren är chef Projekt och Förädling och sitter i koncernstyrelsen sedan tio år. Han är också vice ordförande i Byggherrarna och en tydlig röst för branschens ansvar och möjligheter att driva utvecklingen framåt. Det är spännande att höra honom berätta om sambanden mellan projekt, kundnöjdhet och lönsamhet. Genom att börja mäta alla sina större projekt med PQi har Fabege gjort ett tydligt ställningstagande – Det är viktigt och lönsamt att jobba med kvalitetsfrågorna i projekten!

‒ Det som gör mitt jobb extra spännande och tacksamt är att vår styrelse har ett sådant fokus på projektverksamheten. Den ses verkligen som en motor för hela bolaget. Den har också alltid varit lönsam och genererar ett bra kassaresultat, berättar Klas.

Byggprojekten – ett verktyg i kundrelationen

Ur kundperspektiv finns ett visst egensyfte med att ha en stor projektverksamhet. Då ökar möjligheterna att vara flexibel och alltid kunna erbjuda varje kund en lösning som passar.

‒ Att våra byggprojekt fungerar bra är också viktigt för att bygga kundrelationen. Tänk om vi lämnar över resultatet av projektet till kunden och det skulle finnas en massa fel. Då skulle den kundrelationen börja på ett rejält minus. Kunden förväntar sig färdigt och driftsäkert och det måste vi svara upp mot.

Projektkvaliteten påverkar kostnaderna

‒ Kvaliteten på hur våra projekt fungerar påverkar våra kunder och inte minst lönsamheten i projektet. På sista raden kan det handla om stora pengar. På Fabege ser vi tydligt att kostnadskontroll och välskötta projekt är en viktig konkurrensfördel för oss.

Kostnadskontroll och välskötta projekt är en viktig konkurrensfördel

Som vice ordförande i Byggherrarna var Klas med om att besluta att stödja lanseringen av PQi med målet att det ska bli branschstandard.

‒ Ja, när vi i Byggherrarnas styrelse tog till oss Boverkets rapport om de enorma pengarna som kvalitetsbristerna i byggprojekt kostar då ville vi agera. Det räcker inte längre att bara mäta tid och kostnad. Vi måste också mäta projektkvaliteten. Det som blir mätbart blir genast mycket enklare att förändra och förbättra, avslutar Klas.

Publicerad
Senast uppdaterad