Med hjälp av PQi-dashboard får man en ständigt uppdaterad bild av hur projektverksamheten mår, hur den utvecklas och hur den presterar jämfört med branschen.

PQi beskrivs som världens första automatiserade verktyg för att mäta kvalitet på byggprojekt. Att lägga in ett projekt för mätning tar mindre än fem minuter. Datainsamlingen sker helt digitalt. Personer i projektet med tillgänglig e-postadress eller mobilnummer får en enkät som besvaras i mobilen eller datorn. Yrkesarbetare, där dessa uppgifter ofta saknas, kan istället scanna en QR-kod för att öppna enkäten och besvara den i sin mobil.

Fjorton olika språk

När man öppnar enkäten kan man välja mellan fjorton olika språk. Alla de vanligaste språken som talas på svenska byggarbetsplatser. Verktyget filtrerar automatiskt ut de frågor som är relevanta för varje person, i varje typ av projekt och skede. Enkäten tar ungefär femton minuter att besvara.

Direkt när mätningen stänger finns PQi Kvalitetsrapporten att ladda ner. En detaljerad analys av projektets styrkor och svagheter, jämförelse mellan parter och rollers syn, samt identifiering av prioriterade förbättringsområden.

Dashboard ger en samlad bild av alla projekt

Direkt då mätningen stängts finns en översikt över hur projektet mår, färdig att ladda ner. Projektets resultat läggs också till i en dashboard där portföljansvarig hela tiden får en uppdaterad bild av projektkvaliteten för hela sin projektportfölj. Varje projektledare har för övrigt sin egen dashboard över sina projekt. Det betyder att projektledaren hela tiden får feedback och underlag för lärande och utveckling. Så här långt har det inte kostat något, vare sig för byggherren eller projektet, mer än den egna tiden.

Fördjupad insikt genom PQi Kvalitetsrapport

Vill man ha en fördjupad insikt i projektet eller projektportföljen finns möjligheten att ladda ner PQi Kvalitetsrapport mot betalning. Kostnaden är alltid proportionell mot projektets storlek och gör det möjligt att fördjupa insikten i alla projekt, oavsett storlek. När man köper och laddar ner en PQi Kvalitetsrapport följer det även utan kostnad med en bantad sammanfattning avsedd att användas för ett enkelt kunna ge feedback till projektdeltagarna. Kommunikation och feedback till dem som medverkat i mätningen är en viktig framgångsfaktor.

Publicerad
Senast uppdaterad