Med reservation för förändringar. Programmet uppdateras löpande.

10:00 - 10:30 Registrering till föreningsstämman

10:30 - 11:30 Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar

11:30 - 12:00 Registreringen till konferensen

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 17:00 Konferens årets Byggherredag

 • Inledning
  Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

 • Digitalisera mera - men varför?

  Framtidens hållbara samhällsbygge börjar med kravställning på digital livscykelinformation och ett resurseffektivt byggande.

  Vi ser ett växande intresse för ”Climate Accounting” och hållbart samhällsbygge – "från linjärt till cirkulärt byggande". Miljönytta, samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand, men förutsätter ett livscykelperspektiv och en delvis ny verktygslåda. Vilka är morgondagens nya arbetsmetoder, digitaliseringens möjligheter, bättre spårbarhet etc. Hur ställer vi rätt krav på morgondagens byggprojekt?

  - Hur och vad bör vi kravställa för att få bättre information
  Marcus Bengtsson, senior digitaliseringsstrateg, Sweco/BIM Alliance

  - Nyttan av digitalisering, Nationella Riktlinjer, digitala tvillingar och AI
  Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare Nationella Riktlinjer och projektledare
  AI Arena, BIM Alliance

  - Resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelning
  Anders Forsberg, Projektledare, Lindholmen Science Park /CLOSER

  Byggherrelyftet
  Hur ser den digitala mognaden ut hos byggherrar? Smart Built Environment strategiska projekt "Byggherrelyftet", tillsammans med deltagande byggherrar, delar med sig av sina insikter och presenterar ett nytt verktyg som mäter den digitala mognaden i en byggherreorganisation. Vi blickar också framåt och ser hur vi, i samarbete med andra branschorganisationer och experter inom digitalisering, kan driva projektet vidare med att underlätta för byggherrar att komma igång med den egna digitaliseringsresan.
  Staffan Bolminger och Saskia Tegnell, FOG Innovation / Projektledare Byggherrelyftet
  Ajdin Kurtovic, verksamhetsutvecklare digitalisering, Vöfab

 • 14:30 - 15:00 Fika
 • Återbruk och hållbarhet ur ett lönsamhetsperspektiv
  Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och miljö- och klimatpåverkan. Återbruk är en av de mest effektiva metoderna för att minska branschens klimatpåverkan och driva på omställningen från ett linjärt till cirkulärt material- och produktflöde och en cirkulär ekonomi. Med ambitiösa miljömål och ökade materialpriser har behovet för återbruk ökat och viljan att arbeta cirkulärt ökar sakta men säkert i branschen. Förutsättningarna för cirkulärt byggande måste finnas med redan vid kravställan, där nya lagar och regler vid upphandling kan hjälpa till att driva på utvecklingen och öka möjligheterna till en hållbarare byggprocess.

  På Vasakronan har man valt att integrera hållbarhetsfrågorna genom hela verksamheten. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, delar med sig av deras arbete med cirkulär ekonomi, grön finansiering och linjering mot EU:s gröna taxonomi.

 • Ett förändrat regelverk – en förändrad byggherreroll?

  Möjligheterna byggregler

  Målet med Boverkets nya byggregler, som går ut på remiss under våren 2023, är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet. Den nya regelmodellen ska öka frihetsgraden för innovativa lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför. Vilka möjligheter skapar det för oss byggherrar?

  Vi kommer också att lätta lite på förlåten till de nya standardavtalen AB 04 och ABT 06. Vi får ta del av erfarenheter från byggherreledamöter som har deltagit i revideringen. Vad har varit målsättningen och inom vilka områden kan vi förvänta oss förändringar?

17:00 - Mingel


Föreläsare


Utställare

Binosight
Projektforum
BIM Alliance
Nationella Riktlinjer
AI Arena
Byggherrelyftet
Lindholmen Science Park/CLOSER


> Tillbaka till anmälningssidan

Publicerad
Senast uppdaterad