Datum:
Plats:
Webbaserad kurs via Zoom

Kvalitetssäkring är en mycket viktig fråga för byggbranschen om vi i Sverige ska kunna bygga mer hållbart. Kostnader för fel och brister är en aspekt, men det finns fler viktiga aspekter som man också måste beakta. Byggnadens tekniska hållbarhet, miljöaspekter, termisk komfort samt god inomhusmiljö för att nämna några. En bra och tydlig kvalitetssäkring som finns med från början i byggprocessen är en förutsättning för att lyckas. Därför är dessa frågor speciellt viktiga för byggherrar och beställare.

Kursen kommer ge dig förståelse för hur du som byggherre kan arbeta med kvalitetssäkring under hela byggprocessen, vilka vinster du kan göra och visa exempel på verktyg som finns att tillgå. Fokus kommer att ligga på fuktsäkert byggande eftersom fel, brister och skador orsakade av vatten eller fukt dominerar skadebilden i Sverige enligt Boverkets kartläggning från 2018.

Kursinnehåll

 • Inledning
  Vad innebär hållbara byggnader? Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och betraktar hållbarhetsfrågan utifrån ett kvalitetsperspektiv med koppling till inomhusmiljö och byggnaden som system.
  Anders Jansson, Teknologie magister på enhet Innemiljö och byggnadsfysik på RISE och expert på fuktskador.

 • Byggreglerna
  Boverkets Byggregler är under förändring och vi ger en kort redogörelse för vad vi vet om det pågående arbetet. Vad säger lagen om kvalitetssäkrat byggande? Vilket ansvar ligger på byggherren?
  Anders Jansson, RISE.

 • Skador och byggfel
  Det är väl känt att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar väldigt mycket pengar, men hur påverkar skador och byggfel hållbarhetsfrågorna? Hur viktigt är god kvalitet för att nå hållbara byggnader?
  Anders Jansson, RISE.

 • Kravställning och uppföljning
  Hur kan byggherren arbeta med hållbarhet genom kravställning och uppföljning för att nå god kvalitet?
  Anders Jansson, RISE.

 • Certifiering/märkningar
  Möjligheter och fallgropar med certifierade produkter och system. Det finns många certifieringssystem och kvalitets- och miljömärkningar inom bygg, allt från byggmaterial till hela byggnader. Vad innebär dessa certifieringar och märkningar och hur kan byggherren dra nytta av dessa i arbetet med hållbarhet. Certifieringar och märkningar har ofta olika syfte och fokus. Vi reder ut begreppen och går igenom vanliga märkningar (exempelvis CE-märkning, TG-bevis, P-märkning, BASTA, Miljöbyggnad osv).
  Börje Gustavsson, Enhetschef Klimatskal och byggnadsfysik på RISE.

 • Exempel på verktyg för styrning, krav och uppföljning

  PQI – Project Quality Index
  Bristen på nyckeltal som visar hur byggprojekt fungerar kan vara ett av de största hindren för branschens kvalitetsutveckling. Utan nyckeltal är risken stor att ledningarna saknar rätt underlag för sitt kvalitetsarbete. Sju av tio byggherrar saknar mått/nyckeltal för att mäta och följa kvalitet i projektverksamheten. Med PQi kan du som byggherre mäta din projektportfölj, få nyckeltal för jämförelse med branschen och faktaunderlag för ditt förbättringsarbete.
  Thomas Samuelsson, VD, Binosight.

  ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess
  ByggaF är en metod för fuktsäkert byggande genom hela byggprocessen, från planering till förvaltning. I metoden ingår färdiga mallar för de olika moment som ska utföras enligt metoden. I vissa fall kan mallarna användas direkt, i andra fall måste mallarna objektsanpassas.
  Anders Jansson, RISE.

 • Goda exempel
  Vi tittar på några goda exempel där man arbetat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.
  Anders Jansson, RISE.

Kursen genomförs som webbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Anders Jansson från RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den andra modulen av fem planerade kurser i vår nya utbildning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. Läs mer om utbildningen


Publicerad
Senast uppdaterad