Program

Vi uppdatera konferensprogrammet kontinuerligt och reserverar oss för eventuella förändringar.

Kl 08:30 - 09:00 Registrering och kaffe

Kl 09:00 - 10:30 Föreläsningar

 • Inledning - Vem ska se till att energi- och miljömålen nås?
  Moderator: Bengt Wånggren, senior rådgivare och vd på Wangco
 • EU-direktiv och framtidsspaning
  Sandra Lennander, kansliråd, Klimat- och näringslivsdepartementet
 • Energimyndigheten och vikten av aktörssamverkan
  Veronica Eade, enhetschef, Energimyndigheten
 • Offentliga aktörer energieffektiviserar
  Vad behöver göras och hur? EnOff-modellen förenklar upphandling av energieffektivisering.
  Per-Erik Nilsson, koordinator Belok
  Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen

Kl 10:30 - 11:00 Fikapaus

kl 11:00 - 12:30 Föreläsningar

 • Taxonomin - Tankar från fastighetssidan & finansbranschen
  Caroline Ödin, energistrateg, Fabege
  Maher Sharifi, Swedbank
 • Energigemenskaper
  Kan energigemenskaper fungera som ett verktyg för att fasa in mer förnybara energikällor i energisektorn samt bidra till uppbyggnad av kapacitet i elnätet?
  Mette Lager, projektledare, CIT Renergy

 • Utfasning av lysrör
  Hur gör ett antal fastighetsägare - goda exempel
  Victoria Edenhofer, projektledare, CIT Renergy

kl 12:30 - 13:30 Lunch

Kl 13:30 - 15:00 Föreläsningar

 • Inledning
  Göran Werner, koordinator för BeBo
 • Innovationsupphandling - Vad är det? Syfte och nytta

  • Introduktion
   Agneta Persson, technical director, Anthesis Group

  • Tilläggsisolering av ytterväggar introducerar en nyutvecklad beräknings-/mätmetod och affärsmodell som ökar kravställningen i totalentreprenader och lägger ett större ansvar på systemleverantör och fasadentreprenör för den utlovade energiprestandaökningen.
   Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation

  • Robusta och effektiva bostads-FTX minskar energibehovet och miljöpåverkan. Med välfungerande systemlösningar får fastighetsägare möjlighet att uppnå en organisations egna energieffektiviseringsmål. En tekniktävling arrangeras för att skynda på utvecklingen och förbättra nuvarande systemlösningar.
   Jens Penttilä, projektledare, WSP

  • Drift av geoenergilager
   Geoenergi svarar för ca 25 TWh tillförd värme och betydande mängder komfortkyla i Sverige. Många fastighetsägare investerar i geoenergilager, men upplever bristande kontroll över systemens prestanda då driften av anläggningarna är komplex. Detta projekt syftar till att stimulera och påskynda utvecklingen av en drifttjänst för geoenergilager, för att optimera fler anläggningar till fördel för både fastighetsägare och energisystem.
   Roger Nordman, projektledare, CIT Renergy

 • Presentation av vinnare i tekniktävling energiuppföljningssystem
  Den 15 september utsågs vinnaren av tekniktävlingen Energiuppföljningssystem, som arrangerades av Fastighetsägarna i samarbete med BeBo och Belok. Momentum Software fick högsta betyg i en tävling som har öppnat dörren för att bättre matcha fastighetsägarens behov och leverantörernas lösningar.
  Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna
  Märta Falck, affärsområdeschef Energi, Momentum Software

  Erica Eriksson, driftsamordnare energi, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
  Mikael Rosén, senior energikonsult, HSB

Kl 15:00 – 15:30 Fikapaus

Kl 15:30 – 16.30 Presentationer

 • Utbildningsinsatser om byggnadsintegrerade solcellslösningar för byggaktörer
  Som ett svar på identifierade utmaningar gällande projektering av byggnadsintegrerade solceller ger denna förstudie förslag på struktur, omfattning och organisation på en utbildning som adresserar beställare och projekterande konsulter.
  Charlotta Winkler, technical director solar energy, WSP

 • Paneldiskussion: Tema - smarta byggnader och AI
  Moderator: Per-Erik Nilsson, koordinator Belok
  Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖrebroBostäder (ÖBO)
  Erica Eriksson, driftsamordnare energi, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB)
  Kaj Winther, chef digital utveckling, Fastighetsägarna Stockholm
  Henrik Hansen, IT-arkitekt, Stena Fastigheter
  Johan Sellin, teknikutvecklingschef, Castellum

 • Summering, slutsatser och framtid


Medverkande


Deltagarförteckning


Läs mer om:
BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus
Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler


<< Tillbaka till huvudsidan

Publicerad
Senast uppdaterad