Vi är en mötesplats för professionella byggherrar och har i dag cirka 110 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Föreningen arbetar med att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande, med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning. Vi vill bland annat verka för att aktörer inom samhällsbyggnadssektorn får ökad insikt i att de bidrar till att skapa långsiktigt hållbara samhälleliga värden.

> Föreningens medlemmar

Vad får jag som medlem?

Förutom att vara delaktig i utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn och få tillgång till ett stort nätverk, får du som medlem medlemsnytta genom:

  • Erfarenhetsutbyte – vi är en mötesplats för våra medlemmar och våra samarbetspartner i sektorn.
  • Utbildning, kompetensutveckling – vi erbjuder utbildningar som inriktar sig på att praktiskt stödja medlemmarna i sin roll som byggherre.
  • Forskning, utveckling, innovation – vi engagerar oss i sektorns och våra myndigheters olika projekt och följer teknikutvecklingen inom bygg- och anläggning.
  • Lobbying – vi har ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv, akademin och samhälle, vilket ger oss möjlighet att driva medlemmarnas påverkansfrågor, bland annat genom remissvar.
  • Stöd och utveckling av genomförandeformer – vi utreder, analyserar och ger vägledning och förslag till formuleringar i förfrågningsunderlag och avtal.
  • Part i förhandlingar – vi för medlemmarnas talan i viktiga arbetsgrupper, utredningar och projekt.
  • Juridisk rådgivning – vi erbjuder spetskompetens inom entreprenadjuridik och avtal.
  • Råd till byggherrar – vi har nyttiga och genomtänkta verktyg som ständigt utvecklas och förnyas.
  • Omvärldsbevakning – vi bevakar och analyserar aktuella byggherrefrågor.

Ladda ner vår informationsfolder:


Som medlem kan du göra skillnad! Med ett samhälle i förändring är byggherrens roll än viktigare idag. Tillsammans blir vi en stark röst i samhällsdebatten.

Information om vad som är på gång och om vårt arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen, sker genom föreningens medlemsbrev och via Byggherrarnas egen webbplats. Om man som medlem vill engagera sig i föreningen kan man göra detta i något av våra utskott, arbetsgrupper eller nätverk.

> Mer information om föreningen
> Börja prenumerera på våra nyhetsbrev!

Vad kostar ett medlemskap?

Serviceavgiften är differentierad och grundar sig i första hand på storleken av medlemsföretagets bygginvesteringar i byggnader och anläggningar för 2018. Det gäller både nybyggnation och ombyggnation. För de medlemmar som inte har bygginvesteringar, finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften.

> Medlems- och serviceavgift 2019


Vill du veta mer om Byggherrarna eller har du redan bestämt dig?

Vill du ha mer information från oss om vad det innebär med ett medlemskap? Vi kommer gärna ut och besöker ert företag och informerar mer om vårt arbete. Fyll i vår intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan!

> Skicka intresseanmälan

Har du redan bestämt dig för att bli medlem?

Skicka in din medlemsansökan direkt!

MEDLEMSANSÖKAN


Publicerad
Senast uppdaterad