Medlemsnytta och påverkan

Föreningen Byggherrarna påverkar utvecklingen av samhällsbyggnad och skapar medlemsnytta genom:

  • Erfarenhetsutbyte – vi är en mötesplats för våra medlemmar och våra samarbetspartner i sektorn.
  • Utbildning, kompetensutveckling – vi erbjuder utbildningar som inriktar sig på att praktiskt stödja medlemmarna.
  • Forskning, utveckling, innovation – vi engagerar oss i sektorns och våra myndigheters olika projekt och följer teknikutvecklingen inom bygg- och anläggning.
  • Lobbying – vi har ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv, akademin och samhälle, vilket ger oss möjlighet att driva medlemmarnas påverkansfrågor.
  • Stöd och utveckling för samverkansformer – vi utreder, analyserar och lämnar förslag på fungerande arbetsformer och avtalstexter, bland annat genom remissvar.
  • Part i förhandlingar – vi för medlemmarnas talan i viktiga arbetsgrupper, utredningar och projekt.
  • Juridisk rådgivning – vi erbjuder spetskompetens inom entreprenadjuridik och avtal.
  • Råd till byggherrar – vi har nyttiga och genomtänkta verktyg som ständigt utvecklas och förnyas.
  • Omvärldsbevakning – vi bevakar och analyserar aktuella byggherrefrågor.
Som medlem kan du göra skillnad!

Med ett samhälle i förändring är byggherrens roll än viktigare idag. Tillsammans blir vi en stark röst i samhällsdebatten

Information om vad som är på gång och om vårt arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen, sker genom föreningens medlemsbrev och via Byggherrarnas egen webbplats. Om man som medlem vill engagera sig i föreningen kan man göra detta i något utav våra utskott, nätverk eller arbetsgrupper.

Mer information om föreningen Byggherrarna:

> Föreningens samtliga medlemmar


Avgift

Serviceavgiften är differentierad och grundar sig i första hand på storleken av medlemsföretagets bygginvesteringar i byggnader och anläggningar för 2018. Det gäller både nybyggnation och ombyggnation. Eftersom en del medlemmar inte har bygginvesteringar finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften. Detta kriterium är storleken på den yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Underlaget till medlemmarnas bygginvesteringar hämtar vi från Sverige Bygger.

Medlem som inte haft bygginvesteringar 2018 svarar själv för att rapportera hur stor yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Om den uppskattade summan av bygginvesteringar inte stämmer kan medlemmen rapportera det korrekta beloppet till kansliet.

Serviceavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Varav medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad.

* prisbasbelopp 2019 är 46 500 kr. Priser exklusive mervärdesskatt.

Bygginvesteringar 2018 mkr Nyttjad yta tm2

Antal pbb* Kronor
>1000 >1000 2 93 000
100< och <1000 500< och <1000 1,5 69 750
<100 <500 0,8 37 200

Vill du veta mer om Byggherrarna?

Kontakta oss gärna på kansli@byggherre.se eller tel 08-23 32 40. Vi kommer gärna ut och besöker ert företag och informerar mer om vårt arbete!

ANMÄL INTRESSE FÖR MEDLEMSKAP


Vill du börja prenumerera på våra nyhetsbrev?

VÄLJ PRENUMERATION


Senast uppdaterad