Gå till innehållet

BeställarKompetens

Energimyndighetens utbildningssatsning BeställarKompetens är nu vilande tillsvidare. Myndigheten gör en utvärdering och funderar på om och hur en fortsättning ska se ut.