Att samverka är att utveckla relationer över tid. Som byggherre och beställare har vi ansvar för vår förmåga att samverka, det är en kompetens som kan utvecklas. Ledningssystemet ISO 44001 ger innebörd av begrepp och struktur för ökad förståelse och ett gemensamt språk. För företag och organisationer som jobbar efter andra ledningssystem enligt ISO finns hög igenkänning och insatsen att utveckla företagets samverkansförmåga behöver inte bli alltför omfattande. Men det är viktigt att förstå att samverka många gånger innebär förändrade arbetssätt och beteenden.

Exempel på frågeställningar som kan bidra till er utveckling:

 • Hur ser företagets samverkanspolicy ut? Finns tydliga processer och rutiner som stödjer verksamheten att samverka, både internt och i relation med andra?
 • Finns tillräcklig kunskap om vad samverkan innebär? Behöver vi ökad förståelse hur relationer kan utvecklas för bättre resultat och ökat värde?
 • Finns behov av utveckling för att optimera värdeskapande leveranser?
 • Hur ser företagsledningens samverkansmognad ut? Finns en uttalad SER, högsta ansvariga chef, för samverkan? Är det tydligt hur det samverkansinriktade ledarskapet utvecklar samverkanskompetenser och beteenden?

Frågorna kan vara många och svaren likaså. ISO 44001 ger både en bekant struktur och ett tydligare förhållningssätt för relationerna inom er kärnverksamhet och i relationer till andra parter.

Det handlar om människor och beteenden. Att förstå hur de mellanmänskliga relationerna förhåller sig till strukturer och invanda beteenden.

Läs mer om standarden ISO 44001


Är du intresserad av att veta mer om hur ISO 44001 kan utveckla er verksamhet?

Vi erbjuder företagsinterna introduktionsutbildningar, se innehåll nedan.

Har ni redan kommit igång med att implementera ISO 44001 i ert verksamhetssystem, erbjuder vi även samverkansstöd genom facilitering av workshops.

Vi samarbetar med MOD Management AB, som arbetar med utbildning och samverkans-/ förändringsledning inom samhällsbyggnadssektorn.

Kontakta Åse Haglund för vidare guidning och offert gällande utbildning.


Kursinnehåll introduktionskurs

 • Introduktion till ISO 44001-standarden
  - historik, bakgrund, övriga standardfamiljen 44000 – 44004
 • De 12 grundprinciperna
 • Systemets relation till samverkansprojekt
 • Process för förberedelser och genomförande enligt 8-stegsmodellen
 • Integration med andra ledningssystem

Efter kursen kommer du att...

ha kännedom om:

 • nyttan med ledningssystem för samverkan i affärsrelationer och hur det kan användas för ständiga förbättringar.
 • hur ledningssystem för samverkan kan integreras med andra ledningssystem.
 • processen för att identifiera, förbereda och genomföra samverkansrelationer, enligt 8-stegsmodellen.

ha förståelse för:

 • hur det övergripande ledningssystemet fungerar och dess relation till enskilda samverkansprojekt.
 • hur standarden ISO 44001 bidrar till metoder för effektivitet.
 • praktisk tillämpning på företags-/organisationsövergripande nivån:
  verksamhetssystem, strategier, högsta ansvarig chef (SER), Samverkansplan
 • praktisk tillämpning på projektnivå

Målgrupper

 • För dig som individ och för organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som vill ha grundläggande förståelse för ledningssystemet.
 • För dig som företagsledare, verksamhetsutvecklare, affärsansvarig, projektledare och upphandlare som vill bli bättre på att realisera värdet av framgångsrika samverkansrelationer.
 • För dig som vill fördjupa sin kunskap i samverkan utifrån tidigare erfarenheter att bedriva affärsrelationer i samverkansform, exempelvis partnering.
 • För dig som vill få ökad förståelse kring värdet av systematiskt arbete med samverkan.
  Standarden fungerar både i privat och offentlig sektor.

Bok om att arbeta med standarden 44001

Beställ boken "Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 - Istället för att hjälpa till, hjälps vi åt.”

Boken hänvisar till fördelar av att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och författarna sammanfattar kapitlens intentioner med egna ord och ger konkreta exempel från byggbranschen för att underlätta förståelsen för värdet av standarden.

Boken är framtagen av Byggherrarna i samarbete med författarna John Thorsson och Jörgen Senyk.

Läs mer och beställ boken här.


Hör Byggherrarnas VD Tommy Lenberg förklara varför byggherrar ska satsa på Ledningssystem för samverkan:

Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad