Att samverka är att utveckla relationer över tid. Som byggherre och beställare har vi ansvar för vår förmåga att samverka, det är en kompetens som kan utvecklas. Ledningssystemet ISO 44001 ger innebörd av begrepp och struktur för ökad förståelse och ett gemensamt språk. För företag och organisationer som jobbar efter andra ledningssystem enligt ISO finns hög igenkänning och insatsen att utveckla företagets samverkansförmåga behöver inte bli alltför omfattande. Men det är viktigt att förstå att samverka många gånger innebär förändrade arbetssätt och beteenden.

Är ni intresserade av att veta mer om hur ISO 44001 kan utveckla er verksamhet kan vi erbjuda företagsinterna introduktionsutbildningar. Har ni redan kommit igång med att implementera ISO 44001 i ert verksamhetssystem kan vi erbjuda samverkansstöd genom facilitering av workshops.


Vi samarbetar med MOD Management AB, som arbetar med utbildning och samverkans-/ förändringsledning inom samhällsbyggnadssektorn.

Kontakta Åse Haglund för vidare guidning och offert.


Exempel på frågeställningar som kan bidra till er utveckling:

  • Hur ser företagets samverkanspolicy ut? Finns tydliga processer och rutiner som stödjer verksamheten att samverka, både internt och i relation med andra?
  • Finns tillräcklig kunskap om vad samverkan innebär? Behöver vi ökad förståelse hur relationer kan utvecklas för bättre resultat och ökat värde?
  • Finns behov av utveckling för att optimera värdeskapande leveranser?
  • Hur ser företagsledningens samverkansmognad ut? Finns en uttalad SER, högsta ansvariga chef, för samverkan? Är det tydligt hur det samverkansinriktade ledarskapet utvecklar samverkanskompetenser och beteenden?

Frågorna kan vara många och svaren likaså. ISO 44001 ger både en bekant struktur och ett tydligare förhållningssätt för relationerna inom er kärnverksamhet och i relationer till andra parter.

Det handlar om människor och beteenden. Att förstå hur de mellanmänskliga relationerna förhåller sig till strukturer och invanda beteenden.

> Läs mer om standarden ISO 44001
> Kommentarer från tidigare kursdeltagare


Bok om att arbeta med standarden 44001

Beställ boken "Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001 - Istället för att hjälpa till, hjälps vi åt.”

Boken hänvisar till fördelar av att arbeta med standarden SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och författarna sammanfattar kapitlens intentioner med egna ord och ger konkreta exempel från byggbranschen för att underlätta förståelsen för värdet av standarden.

Boken är framtagen av Byggherrarna i samarbete med författarna John Thorsson och Jörgen Senyk.

Läs mer och beställ boken här.


Hör Byggherrarnas VD Tommy Lenberg förklara varför byggherrar ska satsa på Ledningssystem för samverkan:

Kontaktperson Åse Haglund
Publicerad
Senast uppdaterad