Standarden har rönt stort intresse hos den svenska samhällsbyggnadssektorn och många företag/organisationer använder delar av standarden för att få ut mer av samverkan. Flera har även börjat anpassa sitt ledningssystem helt i linje med standarden och letar efter företag och individer med förmåga att utföra kvalificerade externa revisioner. Det finns i dagsläget ingen ackrediterad certifieringsordning.

Vi erbjuder nu en skräddarsydd tvådagarskurs som syftar till att förse dig som arbetar med revision av ledningssystem (eller ansvarar för att förbereda din organisation för certifiering mot ISO 44001), nödvändig kunskap och förmåga att säkerställa att företag/organisationer når fördelarna förknippade med ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och självförtroende att revidera mot standarden.

Som kursledare har vi anlitat David E. Hawkins, Chief Operating Officer för Institute for Collaborative Working (ICW), som är upphovsman till standarden.

Kursen riktar sig först och främst till externa revisorer med erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn och revision av ledningssystem. I mån av plats kan även Interna revisorer som utför revisioner mot ISO 44001 och Projektledare med ansvar att förbereda sin organisation för certifiering mot ISO 44001, ha behållning av kursen.

Kursen kommer att hållas på engelska.

> Mer information och anmälan

Publicerad
Senast uppdaterad