Kursen ger förståelse för hur standarden ISO 44001 stärker organisationers förmåga till samverkan, såväl internt som med externa partners.

Kursen genomförs med Märit Bodaxell på Venn Management som huvudansvarig kursledare och med introduktion av Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

> Läs mer och anmäl dig här

Publicerad
Senast uppdaterad