I en serie inspel från föreläsare på utbildningsprogrammet Byggherre MasterClass, som vi håller i samarbete med KTH Executive School, lyfter vi frågor som utmanar och utvecklar rollen som byggherre. Tanken är att skapa reflektion kring hur man som byggherre kan vara mer proaktiv och stärka byggherrens affärsmässiga nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande.

Utbildningsprogrammet är tänkt att ge dig värdefull strategisk kunskap som du kan omsätta i ditt arbete utifrån tre perspektiv: samhälls-, ägar- och kundperspektivet.

I det fjärde avsnittet, som behandlar hållbarhet utifrån samhällsperspektivet, belyser Tove Malmqvist Stigell, Docent och Seniorforskare på KTH, kravet på hållbarhet som en alltmer central del i byggherrens roll och vikten av att kunna förstå och hantera olika former av miljöbedömningsmetoder. Hur kan du som byggherre tänka för att agera hållbart?

Den 1 december ges en digital introduktion till Byggherre MasterClass. Själva programmet, med första utbildningspasset, startar den 26-28 januari 2021.
>> Läs mer och ansök här

Se samtliga filmer >>


Publicerad
Senast uppdaterad