Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Som beställare och byggherrar har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen inom vår sektor.

Byggherrarna erbjuder, tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE), kurser som kan ge dig ökade kunskaper och verktyg att styra och leda din organisation in i framtidens hållbara byggande.

Kurserna genomförs digitalt med kursledare från RISE samt föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnesområden. Varje kurs omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Varmt välkommen med din anmälan!

Läs mer om kurserna och anmäl dig nedan:


Beställarkompetens Hållbarhet - Digitalisering

Hur kan digitaliseringen hjälpa oss i arbetet att skapa mer resurseffektiva byggnader och byggprocesser?

Datum: Onsdagen den 20 september 2023
Tid: Kl 09.00 - 16.00
Plats: Digital kurs

Mer information och anmälan


Beställarkompetens Hållbarhet - Organisation och Management

Vad krävs av en projektorganisation för att man gemensamt ska kunna arbeta mot ökad hållbarhet och ställda hållbarhetsmål?

Datum: Onsdagen den 27 september 2023
Tid: Kl 09.00 - 16.00
Plats: Digital kurs

Mer information och anmälan


Publicerad
Senast uppdaterad