Med anledning av Konkurrensverkets utkast till ställningstaganden om kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument, har Byggherrarna idag lämnat två yttranden där vi ifrågasätter såväl analys som slutsatser.

Kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna

Ta del av Konkurrensverkets utkast till ställningstagande
Ta del av Byggherrarnas yttrande

Kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Ta del av Konkurrensverkets utkast till ställningstagande
Ta del av Byggherrarnas yttrande

Det finns fortfarande möjlighet för intressenter att lämna in eventuella synpunkter på Konkurrensverkets förslag t o m den 31 maj.


Se Byggherrarnas samtliga inlämnade remissvar 2024

Publicerad
Senast uppdaterad