Genom att besvara remisser arbetar vi inte bara för att påverka i en riktning som bidrar till att underlätta för landets byggherrar. Vi gör det också för att synliggöra och lyfta fram byggherrerollen i sig.