Föreningens kärnvärden är:

1. Trovärdighet 2. Nytänkande 3. Helhetssyn

Värdegrund

Antags av föreningsstämman den 20 mars 2014.

Byggherrarnas medlemmar har ett gemensamt ansvar för hur byggherrar uppfattas och verkar. Föreningen Byggherrarna för sina medlemmars talan i många frågor men styrkan och kraften ligger i hur medlemmarna i sin byggherreroll agerar.

Föreningen Byggherrarnas värdegrund ger stöd och ledning för hur branscharbetet ska bedrivas. Genom att vara medlem ställer man sig bakom denna värdegrund.

1. Trovärdighet

 • Vi är öppna, ärliga, tillförlitliga, kompetenta och engagerade.
 • Vi är kompetenta i det arbete som vi utför och vet när vi behöver utveckla vår kompetens eller anlita expertis.
 • Vi håller det vi lovat, är ärliga och har hög integritet. Vi tar ansvar för att affärsvillkoren i hela byggprocessen är korrekta och etiska.
 • Vi vill bidra till, och arbetar för, transparens och öppenhet i branschen.
 • Vi tar avstånd från diskriminering och främjar god arbetsmiljö för alla.

2. Nytänkande

 • Vi tar initiativ till utveckling, innovation, forskning och kompetensutveckling.
 • Vi följer utvecklingen och söker kunskap inom de områden som berör vårt verksamhetsområde men också inom samhällsutvecklingen i stort.
 • Vi bidrar till utveckling av samhällsbyggandet genom att tillämpa ny kunskap och erfarenhet. Forskning, innovation och kompetensutveckling är viktigt för oss.

3. Helhetssyn

 • Samverkan är grundläggande.
 • Vår verksamhet är långsiktig, hållbar och visar samhällsansvar.
 • De projekt vi genomför påverkar och skapar vårt samhälle under många år.
 • Vi förstår vår roll i samhällsbyggandet och är lyhörda för samhällets krav.
 • Medarbetares, branschkollegors, leverantörers, lagstiftares och övriga intressenters synpunkter är viktiga för oss att ta till vara.
 • Vi arbetar för samverkan i branschen.
 • Helhetssyn och hållbarhet är en av grundbultarna i vårt arbete.
 • För föreningen Byggherrarna är kompetensutvecklande aktiviteter en av hörnstenarna i vår verksamhet.
 • Föreningens kompetensutvecklande verksamhet främjar byggherrar och branschens utveckling.
 • Helhetssyn för föreningen Byggherrarna innebär att vi arbetar med att föra medlemmarnas talan i sammanhang där vi kan påverka regler och normer till stöd för byggherrars långsiktiga arbete.

Ladda ned de Etiska riktlinjerna här:

Publicerad
Senast uppdaterad