Byggherrarna har den 14 december besvarat följande 3 remisser till Näringsdepartementet (Dnr N2018/04684/BB).

  • Boverkets rapport SOU 2018:22 - Dokumentationssystem för byggprodukter
  • Boverkets rapport SOU 2018:23 - Klimatdeklaration av byggnader
  • Boverkets rapport SOU 2018:51 - Resurseffektiv användning av byggmaterial

Här kan du läsa samtliga remisser.

Publicerad
Senast uppdaterad