Program

Med reservation för förändring.


Kl 08:30 - 09:00 Registrering och kaffe

Kl 09:00 - 10:30 Presentationer

Inledning, framtidens energiutveckling – möjligheter - nytta – potential
Agneta Persson, Anthesis Group, Moderator

Hur påverkar det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda Sverige?
Emma Thornberg, departementssekreterare, Miljö & Energidepartementet

Vikten av starka nätverk
Mathias Normand, Enhetschef Resurseffektiva byggnader, Energimyndigheten

Digitalisering i fastighetsbranschen – vad är det?

Erfarenheter och möjligheter

Per-Erik Nilsson, koordinator Belok, CIT Energy Management inleder

 • Digitalt nätverk för skolor och förskolor
  Niklas Dalgrip, driftchef SISAB

Göran Werner, koordinator BeBo, WSP Environmental inleder

 • Familjebostäders digitala satsning
  Andreas Persson, chef Expertstödsenheten, Familjebostäder

 • Digitala Kunskapslyftet (Smart Built Environment)
  Saga Hellberg, branschutvecklare, Byggherrarna

Kl 10:30 - 11:00 Kaffe & Mingel

Kl 11:00 - 12:30 Presentationer

 • Energieffektivisering i byggnader - nya lagar och regler
  Lena Hagert Pilenås, enhetschef Hållbara Byggnader och Energi, Boverket

 • Eleffekteffektivisering i staden
  Kristina Starborg, utvecklingsledare Energi, Uppsala kommun

 • Lägg energi på effekten
  Roland Jonsson, energiexpert WSP

 • Hur väljer jag klimatredovisningsmetod? - Vad visar olika metoder och vilka erfarenheter har branschen
  Åsa Wahlström, affärsområdeschef, CIT Energy Management
  Emma Karlsson, bitr. koordinator BeBo, WSP

 • Erfarenheter från Halvera Mera och Totalkampanjen
  Katarina Westerbjörk, energikonsult, WSP
  Kajsa Andersson, bitr. koordinator Belok, CIT Energy Management

 • Kunskapsspridning från nätverken BeBo, Belok och Sveby
  Saga Hellberg, branschutvecklare, Byggherrarna

Kl 12:30 - 13:30 Lunch


Publicerad
Senast uppdaterad