Program

Med reservation för förändring.


Kl 13:30 - 15:00 Presentationer

Inledning med moderator
Göran Werner, BeBo

 • Presentation av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)
  Johan Nuder, koordinator, ICHB

 • Solvärme i bostadsbebyggelsen
  Christer Kilersjö, Eksta Bostad

 • Teknikupphandling Ventilation
  Per Kempe, Projektengagemang

 • Lönsamhetsberäkningar, utveckling av verktyg och hjälpmedel
  Sara Espert, WSP

 • Invändig tilläggsisolering av ytterväggar –Möjligheter och risker
  Lars-Erik Harderup, Lunds Universitet

 • Jämförelse mellan FX och FTX
  Bengt Bergqvist, Energianalys

Kl 15:00 -15:30 Fikapaus

Kl 15:30 - 17:00 Presentationer

Tema: Hur ökar vi egenanvändningen av solel

Inledning med moderator och ansvarig för Fördjupningsområde Solenergi
Göran Werner & Charlotta Winkler, WSP

 • Solel och BBR
  Minoo Blomgren, WSP

 • Solel i mikronät i Fjärås för Eksta Bostads AB
  Charlotta Winkler, WSP

 • Effekten av laddade batterier
  Helena Ulfsparre, Familjebostäder & Jens Penttilä, WSP

 • Teknikupphandling Likströmsapplikationer
  Emma Karlsson, WSP

 • Paneldiskussion om behovet av insatser inom Fördjupningsområde Solenergi

Summering, slutsatser och framtid
Göran Werner, BeBo


BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus

Publicerad
Senast uppdaterad