Program

Med reservation för förändring.


Kl 13:30 - 15:00 Presentationer

Inledning och Beloks fördjupningsområden
Moderator Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok

 • Mätning och återkoppling av storköksenergi för förbättrat energibeteende
  Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets och teknikchef på Lokalförvaltningen Göteborgs stad

 • Besparing av verksamhetsenergi genom ökad medvetenhet och visualisering
  Per-Erik Nilsson, VD, CIT Energy Management

 • Utvärdering av brukarkomfort i kontor: -Ett nytt träffsäkert enkätförfarande
  Lars Ekberg, docent, CIT Energy Management

 • Informationscentrum för hållbart byggande
  Johan Nuder, koordinator, ICHB

Kl 15:00 – 15:30 Fikapaus

Kl 15:30 - 17:00 Presentationer

 • Hur energieffektivt blev det? Utvärdering med Beloks verktyg Driftanalys
  Per Kempe, projektledare, Projektengagemang

 • Energieffektiva hotell – Inspiration för hotelloperatörer
  Kajsa Andersson, projektledare, CIT Energy Management

 • Vassare Vätskekopplad Värmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt
  Peter Filipsson, projektledare, CIT Energy Management

 • Kan utförandet av EKL och Energideklarationer samordnas?
  Karin Glader, projektledare, CIT Energy Management

Summering, slutsatser och framtid
Per-Erik Nilsson, Belok


Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler

Publicerad
Senast uppdaterad