Energimyndighetens projekt

BeBo och Beloks nätverk, associerad medlem
Åse Haglund, Byggherrarna

Sveby, Branschstandard för energi i byggnader, Styrgrupp
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Övrig representation

BEAst valberedning
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Boverkets byggråd
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Byggandets Kontraktskommitté (BKK)
Magnus Sjöberg, Trafikverket

Byggandets Kontraktskommitté (BKK), huvudmannagrupp
Tommy Lenberg, Byggherrarna och Stefan Engdahl, Trafikverket

Hållbart samhällsbyggande i världsklass
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Håll Nollan
Tommy Lenberg, Byggherrarna

ID06, ägarråd
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Rådet för ByggKompetens (RBK)
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Rådet för hållbara städer - Näringslivsgruppen
Tommy Lenberg

Rättvist byggande
Tommy Lenberg, styrelseledamot

Samhällsbyggandets Regelforum
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Svensk Byggtjänst, styrelse
Nicklas Walldan, Vasakronan

Svensk Byggtjänst, valberedning
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Sveriges Bygguniversitet, externa rådet
Tommy Lenberg, Byggherrarna

Publicerad
Senast uppdaterad