Kontakt

För frågor eller inskick av remisser till Byggherrarna, maila till kansli@byggherre.se. För kompletterande information kring specifikt remissvar, kontakta respektive handläggare.


Energideklaration för byggnader

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Diarienr: 4540/2023
Status: Besvarad 2023-12-06
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här:


Certifierade byggprojekteringsföretag

Från: Boverket
Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag
Diarienr: 126/2023
Status: Besvarad 2023-10-31
Handläggare: Danielle Zachrisson

Ta del av remissvar här: