I våra regionala nätverk har du möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetenser för att utveckla din roll som byggherre. Nätverken bjuder in till aktuella teman och förmedlar kunskaper kring byggherrefrågor. Möten annonseras i kalendariet på vår webbplats.

Läs mer om våra olika nätverk via nedanstående sidor och varmt välkommen att ansluta dig!

Är du intresserad av att starta upp ett nätverk i din region eller vill delta i något av de befintliga nätverken?

Kontakta Tommy Lenberg, 072-713 32 41.