I värsta fall kan det bli fråga om att tvingas till dyrbara åtgärder som äventyrar både miljön och ekonomin. Asbest och PCB är exempel på byggmaterial som fastighetsägare varit tvungna att sanera bort i förtid till höga kostnader.

Mot den bakgrunden tog Byggherrarna, dåvarande Byggherreföreningen, initiativ till att skapa ”Milab” med uppdraget att skapa en databas med miljöbedömda byggvaror. Milab fusionerades 2007 med ”Byggd Miljö” med ett likartat uppdrag. Resultatet blev Byggvarubedömningen som utvecklats till det ledande verktyget för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har idag ett fyrtiotal av landets ledande byggherreorganisationer som medlemmar.

Byggvarubedömningens medlemmar ser hållbarhetsbedömning av produkter som ett sätt att ta ansvar för de material som byggs in och används i byggnader och anläggningar och kommer att lämnas till kommande generationer. Resultatet har blivit ett system för hållbarhetsbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i BVB är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter. Bedömning berör produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.
Läs mer på Byggvarubedömningens webbplats.

Medlemsförmån - fri licens

Byggherrarna erbjuder en medlemsförmån i form av en fri licens till Byggvarubedömningens databas över miljöbedömda byggprodukter, för en medarbetare i respektive medlemsorganisation. När det är bestämt vilken medarbetare som ska disponera kontot och den kostnadsfria licensen, är det bara att anmäla detta på nedanstående länk. Vi kommer samla ihop beställningarna och vidareförmedla dem till Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen tillhandahåller, förutom databasen, också som webbtjänst ett projektverktyg. Projektverktyget möjliggör spårning av de inbyggda produkterna och deras ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande.

Byggvarubedömningen erbjuder också utbildningar som är riktade till både materialleverantörer och användare av systemet. Du hittar de aktuella datumen på Byggvarubedömningens webbplats/Om oss/utbildningar.

Publicerad
Senast uppdaterad