Byggherren har även ansvar att anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket inför byggstart och vid avslut.

Mer om byggherrens skyldigheter rörande den elektroniska personalliggaren kan du läsa på Skatteverkets webbplats.

Förutom Skatteförfarandelagen gäller Skatteverkets "Föreskrifter om personalliggare".

Skatteverket har därtill gjort ett antal ställningstagande om hur lagen ska tolkas. Ställningstaganden som ni hittar på deras hemsida:

2015 - "Personalliggare i byggbranschen"

2015 - "Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?"

2016 - "Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen"

2017 - ​"Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare"


ID06

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 och ägs sedan 2016 av det icke vinstdrivande bolaget ID06 AB, där Byggherrarna är en av delägarna.

> Läs mer om ID06


Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad